Ordet kiropraktik kommer från grekiskan ”cheiro” och ”praktikos” som fritt översatt betyder att göra för hand. Kiropraktorn undersöker alltså leder och muskler med händerna. Utifrån detta diagnostiseras muskelspänningar, förändrande rörelsemönster och eventuella skador. En led som är begränsad i sin rörelse kan ge smärta både lokalt och i andra delar av kroppen. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering utifrån funktionsstörningar och smärttillstånd i rörelseapparaten. Kiropraktorn arbetar utefter den biopsykosociala modellen och ser alltid till hela patientens situation.

Kiropraktisk behandling:

Inom kiropraktiken finns flera olika behandlingstekniker, den vanligaste är HVLA-manipulation som innebär ett snabbt och kontrollerat tryck som ökar rörligheten i leden. Detta påverkar i sin tur nervsystemet och därmed muskulaturen. Även andra behandlingstekniker så som mjukdelsbehandling, mobilisering och rehabilitering används.

Vilka besvär kan en kiropraktor behandla:

Besvär som kiropraktorn ofta diagnostiserar och behandlar är molande ryggvärk, ryggskott, ischias, nacksmärta, whiplashskada, huvudvärk, smärta och stelhet kring axlar och skuldror, diskproblem, domningar/stickningar och smärta i armar, ben och höft. Alla individer är unika och noggrann diagnostisering är viktig.

Behandling av barn och gravida:

Barn som har besvär med smärta från muskler och leder kan också få behandling. Behandlingen sker i samråd med föräldrar och kiropraktorn anpassar den efter barnets behov och förutsättningar.

Det går bra att få behandling även om man är gravid. Behandlingen anpassas efter de förutsättningar som finns. Till exempel kan det vara svårt att ligga på mage när man är gravid, då kan man istället få ligga på sidan under behandlingen.